UTVIDET HELSETEST

 

Dette er en enklere, raskere og samtidig mer grunnleggende og omfattende undersøkelse enn tradisjonelle undersøkelsesmetoder, og en mer grundig test enn "Helsetest". 

Vi benytter flere ulike kvantemedisinske apparater som hver vil si noe om din helsetilstand.

 

Du kan lese mer om apparatene; Corpus Analyser, Introspect og Eductor/ Indigo.