Dette er en rask og effektiv helsetest som kartlegger de fleste av kroppens viktigste organer og systemer. For å utføre testen,

benytter vi Corpus Analyser, og testen tar i underkant av en time inkludert en samtale om hva som eventuelt bør gjøres videre.

Når testen er ferdig, vil du kunne få svar på hvordan det står til med diverse organer, systemer, vitaminer og mineraler.

Og vi vil også lage en plan på hva du ønsker videre. 

For å lese mer om apparatet og hva den gir indikasjoner på, se her

HELSETEST
UTVIDET HELSETEST

 

Dette er en mer omfattende undersøkelse hvor det benyttes to eller tre ulike apparater.

Dette er en enklere, raskere og samtidig mer grunnleggende og omfattende undersøkelse enn tradisjonelle undersøkelsesmetoder. 

(Corpus Analyser, Introspect og Eductor/ Indigo er apparatene som benyttes i denne undersøkelsen.)

 
KVANTEMEDISINSK BEHANDLING (FREKVENSTERAPI)

 

Etter at vi har kartlagt årsakene til ubalansene i kroppen (som er grunnen til at det oppstår smerter og sykdom),

jobber vi med å gjenopprette balansen blant annet ved å stimulere kroppens celler.

Vi benytter oss av avanserte apparater (se ev. mer under kvantemedisin og Eductor)som sender frekvenser inn til cellene og minner dem på hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det.

 

Alle cellene i kroppen vibrerer med spesielle frekvenser, og dette er en effektiv måte å komminusere med cellene på.

Behandlingen er helt smertefri, og foregår ved at man sitter og slapper av i en god stol.

 

 

Helt fra vi lå i mors liv, og hver eneste dag siden vi kom til denne verden, har kroppen vår blitt utsatt for giftstoffer. Mange flere enn vi tror...

 

Kroppen har egentlig et system som er laget for å håndtere disse giftstoffene, men den gang mennesket ble skapt, så fantes det ikke på langt nær så mange giftstoffer som nå.

Vi utsettes for giftstoffer gjennom maten, luften, drikkevannet, klærne vi har på oss, kosmetikk, vaksiner m.m. Disse hoper seg opp i kroppen (blant annet i leveren) og er ofte en del av årsaksbildet når det kommer til de plagene og sykdommene vi sliter med i dag.

 

Med Aqua Detox fotbad (og/eller Eductor eller Indigo) hjelper vi kroppen med å bli kvitt disse giftstoffene som daglig belaster systemene i kroppen.

Vi kan også tilby en effektiv og god rensekur fra Herba Plus

 
COACHING

 

Vi tilbyr coaching relatert til fysisk og mental helse. (Og for mange henger dette også sammen.)

Når det gjelder fysisk helse, kan det for eksempel dreie seg om livsstilsendringer, fastlåste tankemønster eller hjelp til å gå ned i vekt. Vi oppdager ofte at fysiske ubalanse og en belastet lever kan være årsak til at man ikke går ned i vekt uansett hvor mye man prøver å redusere vekten. (Når det gjelder vektnedgang kan det være effektivt å kombinere coaching med rensekur eller kvantemedisinsk behandling.) 

 

Ofte kan skjulte tankemønster og overbevisninger ligge under og blokkere både for god helse og for vekst og utvikling ellers.

Føler du at du står fast på noe område i livet, har vi også mulighet til å hjelpe deg med dette.

AVGIFTNING
COACHING
 
BEHANDLING AV DYR

 

Noen av programmene på våre kvantemedisinske apparater (f.eks. Eductor) er tilpasset dyr, og våre behandlinger kan derfor også benyttes på både hund, hest og katt.

Det er en fordel om dyret kan komme til oss (eventuelt på et annet kontor vi disponerer), men vi har også mulighet til å komme hjem til deg ved behov.

(Spesielt ved behandling av hest, kan det være naturlig at vi kommer til deg.)