...

Helhetsklinikken Fredrikstad

Kvantemedisin - fremtidens løsning på dagens helseutfordringer!

HELSETEST MED CORPUS ANALYSER

Corpus Analyser Pro er en hurtig, presis og non-invasiv spektraltest som benytter elektromagnetiske signaler. Apparatet kan analysere en rekke viktige parametre og funksjoner, blant annet

 • hjerte og hjerne
 • fordøyelse
 • organer (lever, nyrer, bukspyttkjertel, lunger, skjoldkjertel m.m.)
 • knokler og skjelett
 • blodukker
 • vitaminer
 • mineraler
 • aminosyrer
 • koenzymer
 • fettsyrer
 • hormonsystemet
 • puls
 • immunsystemet
 • meridianer
 • overvekt/ fedme
 • kollagen
 • tungmetaller
 • giftstoffer
 • gynekologi
 • brystene
 • prostata
 • ADHD (hos barn)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.