...

Helhetsklinikken Fredrikstad

Kvantemedisin - fremtidens løsning på dagens helseutfordringer!

INTROSPECT

En revolusjonerende oppfinnelse!

Introspect er utviklet av det Det Russiske Instituttet for Praktisk Psykofysikk og er en revolusjonerende oppfinnelse. Apparatet finner konkrete problemer og ubalanser i kroppen samt svekkelser (bl.a belastninger og defekter i organer og vev) som kan føre til sykdom. De russiske forskerne har gjennom mange år målt frekvensene til flere hundre tusen friske og syke organer og vev, og disse ligger til grunn som sammenligning for målingene. 

Hvordan virker den?

Introspect scanner kroppen på cellenivå og den kan vise ubalanser og negativ utvikling på et svært tidlig stadium. Apparatet viser belastningsgraden i ulike organer og vev, i tillegg til konkrete faktorer ved å måle cellenes egne frekvensspektre basert på de molekylære svingningene. 

Metoden bygger på analyse av hjernestammens elektromagnetiske svingninger som inneholder fullstendig informasjon om hele organismen. Apparatet mottar informasjon (bl.a ved hjelp av en frekvenslaser og frekvensavleser innebygget i hodetelefoner), og alt tolkes i programvaren på en tilkoblet datamaskin. 

Introspect er med andre ord et svært avansert undersøkelsesapparat som kan identifisere og kartlegge hvor ubalanser

(og dermed årsakene til dine plager) sitter. 

Undersøkelsen er helt smertefri, og den er mer effektiv enn tradisjonelle undersøkelsesmetode.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.