...

Helhetsklinikken Fredrikstad

Kvantemedisin - fremtidens løsning på dagens helseutfordringer!

EDUCTOR (og INDIGO)

Verdens største godkjente medisinske programvare

EDUCTOR er et kvantemedisinsk behandlingsapparat som kan trigge prosesser i kroppen ved hjelp av blant annet elektromagnetiske frekvenser med samme styrke som kroppens egen cellekommunikasjon. Programvaren som styrer prosessene er verdens største godkjente medisinske programvare.

Frekvenser

EDUCTOR ble utviklet av et internasjonalt forskningsteam ledet av prof. Nelson i Ungarn. De har målt det elekromagnetiske frekvensspekteret blant annet til nesten alle bakterier, virus, parasitter, vitaminer, mineraler, legemidler samt ulik naturmedisin. De ulike cellene i menneskekroppen er også målt, og frekvenser er identifisert. 

Alt i vår verden utstråler nemlig en elektromagnetisk frekvens som et resultat av de molekylære svingningene.

Disse frekvensene er lagt inn i en database i EDUCTOR (INDIGO og SCIO er tidligere utgaver) som digitalt kan generere signalene. 

Slik kommuniserer EDUCTOR med kroppen

Elektroder festes på huden rundt håndledd og ankler slik at den kan kommunisere med apparatet som igjen kommuniserer med en PC hvor signalene avleses og tydes. 

Behandling av helseproblemer

I tillegg til å lese av og kartlegge, har EDUCTOR også en rekke ulike forhåndsprogrammerte behandlinger som direkte trigger kroppens selvregulerende mekanismer. Den kan dermed hjelpe med de fleste helseproblemer;

 • konkrete fysiske problemer
 • psykiske og emosjonelle problemer
 • latente problemer og ubalanser
 • virus, bakterier, parasitter
 • akutte betennelser
 • stress
 • allergier
 • diabetes 2
 • ADHD
 • angst
 • emosjonelle traumer
 • kvikksølvbelastning
 • autoimmune sykdommer
 • migrene m.m.

Med EDUCTOR trigger vi kroppens egne selvhelbredende mekanismer for å finne årsakene til problemet samt løse selve problemet, relaterte faktorer og symptomer. 

Responsen på behandlingene måles kontinuerlig slik at vi vet når vi har behandlet tilstrekkelig på hvert program.Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.