...

Helhetsklinikken Fredrikstad

Kvantemedisin - fremtidens løsning på dagens helseutfordringer!

Vi tilbyr omfattende og nøyaktige helsetester, behandling av ubalanser, avgiftning samt coaching blant annet knytting til helse og livsstil. Vi hjelper deg med å finne veien videre.

Helsetest

Dette er en rask og effektiv helsetest som kartlegger de fleste av kroppens viktigste organer og systemer. For å utføre testen, benytter vi Corpus Analyser.

Du vil få svar på hvordan det står til med diverse organer og systemer, vitaminer og mineraler. 

Og vi vil også lage en plan på hva du ønsker videre. 

Utvidet helsetest

Dette er en enklere, raskere og samtidig mer grunnleggende og omfattende undersøkelse enn tradisjonelle undersøkelsesmetoder, og en mer grundig test enn “Helsetest”. 

Vi benytter flere ulike kvantemedisinske apparater som hver vil si noe om din helsetilstand

Kvantemedisinsk
behandling

Etter å ha kartlagt årsakene til ubalansene i kroppen jobber vi med å gjenopprette balansen blant annet ved å stimulere kroppens celler.

Vi benytter avanserte apparater som kommuniserer med celler, vev, organer og systemer ved hjelp av frekvenser.

Avgiftning

Vi utsettes for giftstoffer gjennom maten, luften, drikkevannet, klærne vi har på oss, kosmetikk, vaksiner m.m. Disse giftstoffene hoper seg opp i kroppen (blant annet i leveren) og er ofte en del av årsaksbildet når det kommer til de plagene og sykdommene vi sliter med i dag. Vi benytter Eductor eller Aqua Detox og/ eller urter fra Herba Plus.

Coaching

Vi tilbyr coaching relatert til fysisk og mental helse. (Og for mange henger dette også sammen.) Ofte kan skjulte tankemønster og overbevisninger ligge under og blokkere både for god helse og for vekst og utvikling ellers.

Behandling av dyr

Noen av programmene på våre kvantemedisinske apparater (f.eks. Eductor) er tilpasset dyr, og våre behandlinger kan derfor også benyttes på både hund, hest og katt.

Det er en fordel om dyret kan komme til oss (eventuelt på et annet kontor vi disponerer), men vi har også mulighet til å komme hjem til deg ved behov.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.