...

Helhetsklinikken Fredrikstad

Kvantemedisin - fremtidens løsning på dagens helseutfordringer!

Hva er kvantemedisin - og hvordan virker det?

Kvantemedisin handler om å lese av kroppens cellekommunikasjon (kroppens informasjonssystemer), og med utgangspunkt i denne informasjonen foreta korrigering og balansering ved hjelp av avanserte apparater.

Historikk

Det har vært forsket på kvantemedisin i mer enn 100 år, og å påvirke kroppens energifelt har vært brukt som metode innenfor naturmedisin siden tidenes morgen. Selv om teknologien for oss fremstår som ny og revolusjonerende (noe den også er), kvantemedisinsk teknologi har vært benyttet for å forbedre helsetilstanden til mennesker verden over i flere tiår. 

Giftstoffer truer helsa vår

Kroppen har i utgangspunktet funksjoner til å ta seg av alle sykdommer og problemer som måtte oppstå, men med alle påkjenningene vi blir utsatt for i dag (stress, giftstoffer, tungmetaller, mikroorganismer og stråling) klarer den ikke å opprettholde disse funksjonene. Resultatet er ubalanser som infeksjoner, betennelser, verking, smerter og sykdom. 

I tillegg får den ikke nok av det den trenger (næringsstoffer) for å f.eks opprettholde immunforsvaret. 

Kvantemedisin og kvantefysikk

Kvantemedisin springer ut fra kvantefysikk og tar utgangspunkt i kroppens elektromagnetiske sammensetning og funksjon og er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser og gjennom avlesing og omprogrammering av underbevisstheten. Fokuset er på energifeltene som styrer og organiserer reparasjon og vekst av celler, vev og organer.

Kvantemedisin trigger kun kroppens egne funksjoner, og man kan derfor ikke gjøre skade med behandlingen.

Kroppen bestemmer selv hvilke signaler den skal benytte seg av, og den sier ifra når den har fått nok behandling. 

Balansering skjer uten bivirkninger og med meget gode resultater.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Med kvantemedisinske apparater kan vi påvirke kroppens og cellenes energifelt; ved å avlese signalene som kroppen styrer sine funksjoner etter

og å gi de signalene som kroppen trenger for å fjerne ubalanser som fører til smerte. Apparatet (som er koblet til håndledd, ankler og rundt pannen med myke bånd) kan altså sende signaler til kroppen som den forstår og svarer på.

Kroppen kan da formidle ev. stress, mangler, slitasje, betennelser, blokkeringer, stagnasjon og andre ubalanser. 

Med våre apparater kan vi blant annet;

 • finne og fjerne årsaker til sykdom og ubalanse
 • fjerne symptomer og smerte
 • bidra til økt energi og mer overskudd
 • fjerne blokkeringer og sikre god flyt av energi i hele kroppen
 • styrke, balansere organer (lever, nyrer, galleblære, lunger m.m.) 
 • styrke kroppens evne til å beskytte seg mot og kvitte seg med bakterier, virus, parasitter, giftstoffer, tungmetaller og stråling
 • redusere infeksjoner og betennelser
 • avgifte kroppen (detox)
 • bidra til økt kognitiv funksjon
 • fjerne angst og fobier
 • lindre smerter og verking
 • hjelpe til med vektreduksjon
 • bidra til bedre søvn
 • hjelpe med “overgangsplager”

 

Når du kommer til oss første gang, benytter vi ulike apparater for å kartlegge ubalanser og å finne årsakene til dine helseutfordringer. 

Deretter kommer vi frem til en plan for hva vi sammen kan gjøre for at du skal bli kvitt dine plager. 

Antall behandlinger vil avhenge av ubalansens omfang og årsak, kroppens evne til til å forandre seg og og viljen til å gjøre nødvendige endringer i livsstil. Vi kartlegger også underveis i forløpet slik at vi ser at du er på rett vei.

 

Våre kvantemedisinske apparater

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.