HELSETEST

 

Dette er en rask og effektiv helsetest som kartlegger de fleste av kroppens viktigste organer og systemer. For å utføre testen, benytter vi Corpus Analyser, og testen tar i underkant av en time inkludert en samtale om hva som eventuelt bør gjøres videre.

Når testen er ferdig, vil du kunne få svar på hvordan det står til med diverse organer og systemer, vitaminer og mineraler. 

Og vi vil også lage en plan på hva du ønsker videre. 

For å lese mer om apparatet og hva den gir indikasjoner på, se her