BEHANDLING AV DYR

Noen av programmene på våre kvantemedisinske apparater (f.eks. Eductor) er tilpasset dyr, og våre behandlinger kan derfor også benyttes på både hund, hest og katt.

Det er en fordel om dyret kan komme til oss (eventuelt på et annet kontor vi disponerer), men vi har også mulighet til å komme hjem til deg ved behov.

(Spesielt ved behandling av hest, kan det være naturlig at vi kommer til deg.)