...

Helhetsklinikken Fredrikstad

Kvantemedisin - fremtidens løsning på dagens helseutfordringer!

Kjenner du årsaken til dine helseutfordringer?

– og visste du at ved å finne årsaken,
så kan vi gjøre noe med dem?

Er du sliten? Har du smerter? Eller har du utfordringer med vekt, søvn, fordøyelse, allergier eller noe annet du tror at du må leve med?

Vel, du trenger ikke nødvendigvis leve med disse utfordringene…

Alle smerter, plager og små og store utfordringer er symptomer på at det er ubalanse i kroppen. Ved hjelp av våre moderne og avanserte kvantemedisinske apparater, kan vi finne ubalansene for deretter å rette opp i dem. 

Vår behandling bygger på en forståelse av hele mennesket (fysisk, mentalt og emosjonelt) samt kunnskap om hva som fører til ulike lidelser. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Med kvantemedisinske apparater kan vi påvirke kroppens og cellenes energifelt; ved å avlese signalene som kroppen styrer sine funksjoner etter

og å gi de signalene som kroppen trenger for å fjerne ubalanser som fører til smerte. Apparatet (som er koblet til håndledd, ankler og rundt pannen med myke bånd) kan altså sende signaler til kroppen som den forstår og svarer på.

Kroppen kan da formidle ev. stress, mangler, slitasje, betennelser, blokkeringer, stagnasjon og andre ubalanser. 

Med våre apparater kan vi blant annet;

 • finne og fjerne årsaker til sykdom og ubalanse
 • fjerne symptomer og smerte
 • bidra til økt energi og mer overskudd
 • fjerne blokkeringer og sikre god flyt av energi i hele kroppen
 • styrke, balansere organer (lever, nyrer, galleblære, lunger m.m.) 
 • styrke kroppens evne til å beskytte seg mot og kvitte seg med bakterier, virus, parasitter, giftstoffer, tungmetaller og stråling
 • redusere infeksjoner og betennelser
 • avgifte kroppen (detox)
 • bidra til økt kognitiv funksjon
 • fjerne angst og fobier
 • lindre smerter og verking
 • hjelpe til med vektreduksjon
 • bidra til bedre søvn
 • hjelpe med “overgangsplager”

 

Når du kommer til oss første gang, benytter vi ulike apparater for å kartlegge ubalanser og å finne årsakene til dine helseutfordringer. 

Deretter kommer vi frem til en plan for hva vi sammen kan gjøre for at du skal bli kvitt dine plager. 

Antall behandlinger vil avhenge av ubalansens omfang og årsak, kroppens evne til til å forandre seg og og viljen til å gjøre nødvendige endringer i livsstil. Vi kartlegger også underveis i forløpet slik at vi ser at du er på rett vei.

Kvantemedisin, Bioresonans, Frekvensterapi, Eductor, Detox, Matintoleranse, Hetetokter, Stoffskifteproblemer, Smerter, Vektproblemer, Helhetsklinikken, Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg, Oslo, Viken, Østfold, Avgiftning, Utmattelse, Søvnproblemer, Introtek, Virus, Bakterier, Epstein Barr virus, Mikroorganismer, Herpes, Herba Plus
Nina L. Bøchmann

Helhetsklinikken består av terapeutene Nina L. Bøckmann og Heidi Ruud som begge jobber med frekvensterapi (kvantemedisin)

Kvantemedisin, Bioresonans, Frekvensterapi, Eductor, Detox, Matintoleranse, Hetetokter, Stoffskifteproblemer, Smerter, Vektproblemer, Helhetsklinikken, Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg, Oslo, Viken, Østfold, Avgiftning, Utmattelse, Søvnproblemer, Introtek, Virus, Bakterier, Epstein Barr virus, Mikroorganismer, Herpes, Herba Plus
Heidi M. Ruud

Bestill helsesjekk i dag!

  Kontakt oss på telefon.

  Heidi

  Mob. 900 11 812

  Nina

  Mob. 406 42 494

  Eller send inn skjemaet

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.